Skip to content Skip to navigation

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ. АВТОМОБИЛ

Електрическото шофиране е нова идея за мобилност и е пълна с предимства - от технология, през устойчивост и поддръжка.
Електрическо шофиране
Спиране
Поддръжка
500е ви помага да спестите повече от гориво - разходите за поддръжка са до 35% по-малко в сравнение с автомобил с двигател с вътрешно горене.
Приложение Fiat GOe LIVE
Открийте всички предимства на електрическия автомобил с приложението Fiat GOe LIVE - то проследява поведението при шофиране на всеки автомобил и го сравнява с Fiat 500е.