Skip to content Skip to navigation

    500+100 TECH

    За да гарантираме по-безопасно пътуване, ние създадохме още по-безопасна система за сигурност. Новият 600e La Prima, например, идва с Drive Assist като стандарт (Level 2 Assisted Driving), което означава превъзходно ниво на безопасност и помощ при шофиране.