x 

Приемам

Поверителност

Поверителност

Общо въведение - Декларация за поверителност

Този сайт е собственост и се управлява от Fiat Group Automobiles SpA В резултат на употребата на този сайт, данните свързани с идентифицирани или идентифицируеми физически или юридически лица, които считат личните данни, както са определени съгласно Законодателен декрет 196/03, могат да бъдат обработвани. Fiat Group Automobiles SpA, в съответствие с действащите закони за защита на данните , се ангажира да гарантира неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните данни на всеки ползвател. Тази страница описва процедурите, използвани за управление на уеб сайта по отношение на обработката на личните данни, предоставени от потребителите на сайта. Подробна информация за преработка, съгласно член 13 от Законодателен декрет 196/03 - Инфорамция за защита на данните - се предоставя на всяка страница, където се предлагат услуги. Тези твърдения за оповестяване имат за цел да се определят сроковете и процедурите за обработка на данни за всяка услуга, така че клиент / посетител може свободно да предостави съгласие и да разреши събирането на неговите/нейните лични данни и последващото им използване.

Вид на обработваните данни

Този сайт предлага информативно и интерактивно съдържание. По време на навигация в сайта, информация за клиента, или по-общо по отношение на посетителите на сайта, може да се придобива, както следва: Данни за навигация При нормална работа на ИТ системите и процедурите, използвани за фунцкионирането на този уеб сайт събират лични данни, които се предават косвено чрез използване на интернет комуникационни протоколи. Тази информация не се събира, за да се асоциира с определени субекти , но може, по своята същност, и ако данните бъдат обработени и интегрирани с данни от трети страни, да позволят потребителите да бъдат идентифицирани. IP адресите, типа на браузъра, операционната система, името на домейна и уеб позовавайки или излизане страници, информация за посетените страници от потребителя в рамките на обекта, времето на ползване, продължителността на престоя на всяка страница, анализ на кликванията и други параметри по отношение на операционната система и IT средата на потребителя попадат в тази категория данни. Тази техническа / IT информация се събира и се използва анонимно само и изключително за подобряване на качеството на услугата и получаване на статистически данни за използването на сайта. Тази информация не е свързана с потребителите, които могат да имат достъп до този сайт или определени части от него с помощта на система за идентификация основана на използването на потребителско име и парола.

Данни доброволно предоставени от клиента / посетителя

Тези случаи включват клиент / посетителят въвеждащ неговите / нейните лични данни на сайта, след като прочетете подробна информация, за да получи достъп до подбрани лично услуги. "Възможност за избор" политики от типа "Opt-In" и "Opt-Out" : във всички случаи, се предоставя подходяща подробна информация и, когато е необходимо, се получава съгласие за обработка на личните данни, преди да се активира дадената услуга. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което възможността да се използва въпросната услуга се губи.

Данните от непълнолетни (под-18s)

Fiat Chrysler Automobiles не позволява на непълнолетни лица под 18-годишна възраст, да предоставят личните си данни. Запазване на данни Данните, събрани са задържани само за периода от време, строго необходимо за постигане на целта на обработването. След като се услугата бъде предоставена, всички лични данни, за да активиране и управление на исканата услуга ще бъдат изтрити, в съответствие с политиката за запазване на личните данни, освен ако не е бъдат посиакени от други държавни или съдебни власти или не е предвидено друго в закона.

Cookies (Бисквитки)

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство, когато посетите нашия сайт. Файлът с бисквитка обикновено е изключително малък и не заема прекомерно пространство на твърдия диск на компютъра или мобилното устройство. Бисквитката бива прехвърлена на диска на потребителя след регистрация, за да "помни" областите на уеб сайта, които са били посетени. Това позволява на потребителя да пести време,достигайки основните области на посещаваният по-рано уебсайт.

Бисквитките могат да бъдат класифицирани, както следва:

Session cookiers. Тези бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Persistent cookies. Тези бисквитки остават на вашето устройство до изтичането на срока (от гледна точка на минути, дни или години от създаването на бисквитка / обновяване). Third party cookies. Тези бисквитки се съхраняват от името на трети лица. Бисквитките могат да бъдат управлявани и заличават чрез определяне на вашия браузър. Това обаче може да доведе до нефункционално използване на  определени функции на нашия уебсайт. За повече информация, моля посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

JavaScript

Това е подход, използван като алтернатива на пряк анализ на уеб сървър лог файлове. Той се състои от събиране и обработка на данни, с помощта на специални навигационни JavaScript код в HTML страници, смятани по интерес. Тази техника се използва също и в бюлетини, изпратени по електронната поща. Външни услуги "Този уеб сайт използва външен уеб анализ, предоставен от ADOBE, който използва JavaScript технология, за да се давайки възможност за анализ на начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от използването на уебсайта от потребителя (включително неговия IP адрес) ще да бъдат изпратени и съхранени на ADOBE сървъри (Англия). ADOBE ще използва тази информация, за да следите и да разгледа възможността за използване на сайта, създаване на доклади за дейността на уебсайта за операторите на сайта и предоставяне на други услуги, свързани с уебсайт дейности и интернет използване. ADOBE също може да изпраща тази информация на трети лица, когато това е предвидено със закон или трябва тези трети страни обработват горепосочената информация от името на ADOBE. ADOBE няма да свързва IP адрес с други съхранявани данни. С помощта този сайт, потребителят разрешава ADOBE да обработва неговите или нейните детайли за гореспоменатите цели ".

Връзка към сайтове на трети страни

Възможно е да се свържете с други уеб сайтове чрез този уеб сайт; способността да се направи това е ясно посочено, за да се информира за клиента / посетителя, че той / тя напуска сайта на Fiat Group. На клиента / посетителя трябва да бъде отбелязано, че тези сайтове не са собственост или отговорност на Fiat Group Automobiles SpA, тъй като те са напълно управлявани от други дружества и / или организации. Поради тяхното ползване е необходимо да се провери и/или  приемат техните политики за защита на данните. Следователно Fiat Group Automobiles SpA не носи никаква отговорност за заявки и / или освобождаване на лични данни на сайтове на трети лица.

Други форми на използване на данни

В допълнение, и единствено в интерес на закона и реда, спазване на разпоредбите на правото на отношение на националната сигурност и отбраната, както и превенцията, разследването и / или наказателно преследване на престъпления, данните, предоставени могат да бъдат използвани за цели, различни от тези, които се изисква да предоставят услуги и могат да бъдат съобщавани на публични субекти, включително правоприлагащите органи и обществеността и съдебните органи, за да им позволят да изпълняват дейности, които попадат под тяхна отговорност.

Поведение в противоречие с политиката (Loyalty)

Този документ е изготвен с цел по-добро задоволяване нуждите на нашите клиенти за прозрачност и надеждност и да се запази ценностите на Fiat Group, по-специално, от защита поверителността на събраните данни. За някакви проблеми или разяснения по съдържанието на уеб сайта, или всяка информация, съдържаща се в този документ, моля, свържете се с нас на Fiat Group Automobiles - Обслужване на клиенти.

Промените в политиката

Тази декларация за поверителност урежда методите за обработване на лични данни, предоставени от клиенти / посетители, когато навигирате сред нашия уебсайт. Може да се наложи да бъдат променени в резултат на нови закони, които влизат в сила или след преглед и актуализация на потребителските услуги. В резултат на това нашата политика може да бъде модифицирана с течение на времето, и ние молим потребителите / посетителите периодично да се преглеждат тази страница.

Новости от Фиат