ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО.

TIPO Hatchback е създаден, за да осигури най-добрия комфорт за шофьора и пътниците.

ЩЕДЪР.

Функционалността е основен приоритет за TIPO Hatchback. Опитайте и се оставете да бъдете изненадани!