Съгласен съм «АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, а когато е необходимо и обработващи лични данни, задължени по указания на «АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, да могат да се свързват с мен с цел директен  маркетинг

 • информация и грижа за клиентите
 • покана за продуктови презентаци е
 • уведомяване за технически иновации
 • сезонни сервизни кампании
 • дати за извършване на ГТП
 • сервизна информация и оферти, оферти при изтичане на договори, нови възможности за закупуване
 • изпращане на клиентски списания
 • проучване на удовлетворението на клиентите

Съгласен съм «АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, а когато е необходимо и обработващи лични данни, задължени по указания на «АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, да могат да се свързват с мен с цел директен  маркетинг

 • информация и грижа за клиентите
 • покана за продуктови презентаци е
 • уведомяване за технически иновации
 • сезонни сервизни кампании
 • дати за извършване на ГТП
 • сервизна информация и оферти, оферти при изтичане на договори, нови възможности за закупуване
 • изпращане на клиентски списания
 • проучване на удовлетворението на клиентите