Финансиране

FCA Bank е финансова компания, развиваща дейност в 14 европейски държави, която предлага персонализирани финансови решения и застрахователни услуги, които да задоволят различните нужди на голямата клиентска база на Fiat.
Финансовите продукти, предлагани от FCA Bank, са много иновативни и следователно могат да задоволят нуждите от мобилност на клиентите на Fiat посредством финансови решения, насочени както към физически лица и еднолични търговци, така и към малки предприятия и големи корпорации.
FCA Bank е съвместно начинание между Fiat Group Automobiles - най-големият италиански автомобилен производител, и Crédit Agricole - водеща френска банкова група, и е съсредоточила вниманието си върху три отделни бизнес сфери:
   
  • Мрежово финансиране: специализира се в задоволяване на финансовите нужди на автомобилни дилъри;
  • Клиентско финансиране: специализира се в поддръжка на продажбите на нови и употребявани автомобили на частни клиенти чрез широка употреба на иновативни финансови инструменти, комбинирани с услуги с добавена стойност;
  • Дългосрочен лизинг: посветена на осигуряване на оперативен лизинг на отделни автомобили или на цели корпоративни автопаркове, чрез мащабирани и пригодени към съответните нужди финансови решения за малки и големи компании.